Podejrzenie POChP: sprawdź, jak zareagować

PPOChP - globalna epidemia: dowiedz się, jak rozpoznać i leczyć Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc, zanim stanie się trzecią przyczyną śmierci.
Podziel się swoją opinią
Reklama

POChP, czyli Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób układu oddechowego. Liczbę chorych szacuje się na około 380 milionów, a według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku POChP może być już trzecią przyczyną umieralności. Sprawdź, co należy zrobić w przypadku podejrzenia POChP.

Co trzeba wiedzieć o Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc?

POChP to choroba prowadząca do trwałego ograniczenia przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Choroba jest konsekwencją stanu zapalnego w oskrzelach powodującego nieodwracalne zmiany w miąższu płuc i w naczyniach płucnych.

Obecnie POChP klasyfikuje się jako chorobę ogólnoustrojową, co wynika z faktu, iż ma ona wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, w tym układu sercowo-naczyniowego. Warto również wspomnieć o tym, że choroba może współwystępować z szeregiem innych problemów zdrowotnych, by wymienić tylko osteoporozę, cukrzycę, raka płuca, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca czy rozstrzenie oskrzeli.

To jest ważne:

POChP jest nie tylko jedną z najczęstszych przyczyn umieralności, ale także inwalidztwa i życiowej niesamodzielności.

Kto choruje na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc?

Podejrzenie POChP zdecydowanie najczęściej pojawia się u osób, które palą lub paliły wyroby tytoniowe – w tym biernie. Dym tytoniowy i zawarte w nim toksyny stanowią podstawowy czynnik ryzyka POChP. Analogicznie: całkowita rezygnacja z wyrobów tytoniowych jest najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zachorowania.

Coraz poważniejszym problemem zdrowotnym jest zanieczyszczenie powietrza. Pyły zawieszone i toksyczne substancje tworzące zjawisko smogu także stanowią istotny czynnik mogący wywołać POChP. Jest to ważny powód, dla którego zaleca się monitorować jakość powietrza w swojej miejscowości, unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz budynków w okresie grzewczym, opcjonalnie stosować maskę antysmogową oraz zainwestować w domowy oczyszczacz powietrza.

Czynniki ryzyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc występują również na niektórych stanowiskach pracy. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których pracownicy są stale narażeni na wdychanie pyłów, oparów i środków chemicznych w aerozolu. Można tutaj wymienić takie profesje, jak: górnik, hutnik, metalurg, rolnik, operator maszyn, budowlaniec, mechanik samochodowy, sprzątaczka, fryzjerka czy kosmetyczka.

Te objawy powinny Cię zaniepokoić

Pomimo dobrego rozpoznania choroby, wciąż dużym problemem pozostaje późne diagnozowanie POChP. Wynika to z faktu, iż wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy objawy choroby są już bardzo dokuczliwe i tym samym niemożliwe do zignorowania.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się przez długi czas rozwijać bezobjawowo lub dając tylko skąpe, nieswoiste objawy. Stąd ważne jest, aby osoby mające powyżej 40 lat i znajdujące się w opisanych wcześniej grupach ryzyka, nie bagatelizowały takich sygnałów, jak:

  • Przewlekły kaszel– mowa o kaszlu pojawiającym się rano i wieczorem, jak i utrzymującym się w ciągu dnia, niemającym charakteru napadowego (co odróżnia go od kaszlu astmatycznego), mogącego nasilać się pod wpływem czynników drażniących, jak kurz, dym tytoniowy, opary chemiczne itp.;
  • Odkrztuszanie plwociny– czyli wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze, której regularne odkrztuszanie powinno być traktowane jako powód do odwiedzenia lekarza POZ;
  • Narastająca duszność– niepokojąca jest zarówno duszność wysiłkowa, jak i pojawiająca się w fazie spoczynkowej;
  • Pogorszenie tolerancji wysiłku– czyli męczliwość, wolna regeneracja, wraz z postępem choroby także trudności z wykonywaniem podstawowych czynności, jak ubranie się czy przyrządzenie sobie posiłku;

Więcej o objawach Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przeczytasz na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/podstawowe-objawy/.

Co robić, gdy masz podejrzenie POChP?

Jeśli obserwujesz u siebie jeden z wymienionych objawów (nie muszą występować równocześnie) i znajdujesz się w grupie ryzyka POChP, to nie zwlekaj z wizytą u lekarza POZ.

To lekarz pierwszego kontaktu podejmie decyzję, czy zasadne jest skierowanie Cię do poradni pulmonologicznej, gdzie ewentualnie będzie prowadzona dalsza, specjalistyczna diagnostyka, bazująca m.in. na badaniu spirometrycznym.

Na koniec podkreślmy, że pomimo faktu, iż POChP powoduje nieodwracalne zmiany w drogach oddechowych, to jest to choroba poddająca się zarówno leczeniu, jak i profilaktyce. Odpowiednio dobrana terapia daje szansę zmniejszenia nasilenia objawów choroby i tym samym może przyczynić się do poprawy ogólnej jakości życia chorego.

Reklama
Podziel się swoją opinią


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *